Posts

Showing posts from July, 2023

Đức Thánh Cha khai mạc Mùa Chay

ROMA: Chiều thứ tư lễ Tro, 25-2-2009, ĐTC Biển Đức đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ tro mở đầu Mùa Chay Thánh. Buổi lễ bắt đầu lúc 4 giờ rưỡi với Thánh Ca mùa chay và lời dẫn nhập của ĐTC. Tiếp đến ngài cùng với 18 HY, hơn 20 GM Nigeria đang có mặt tại Roma để viếng thăm Tòa Thánh, Viện Phụ Tổng Quyền dòng Biển Đức và Bề trên Tổng quyền dòng Đa Minh, cùng với các tu sĩ hai dòng đi rước trên quãng đường 500 mét, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh, các thánh vịnh Thống Hối 50 và 24. Tại Vương cung Thánh Đường thánh Sabina, trên đồi Avventino, có từ thế kỷ thứ V, ĐTC đã chủ sự thánh lễ, cùng với các Hồng Y trước sự tham dự của 40 GM, các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân. Ban sáng cùng ngày, không có buổi tiếp kiến chung của ĐTC như thường lệ, nên nhiều tín hữu hành hương kéo đền Đền thờ thánh Sabina để dự lễ hoặc ít ra là được thấy ĐGH. Nhiều người th